Fast close ranking 2018: and the winners are ASML (PA) en Sligro (AR)

This Article is written in Dutch. Would you like a translation or explanation in English? Please feel free to contact us.

Hoewel snel afsluiten geen doel op zich is, wordt het snel naar buiten komen met jaarcijfers wel gezien als Finance Excellence. Daarnaast vergroot het de relevantie van jaarcijfers voor beleggers om investeringsbeslissingen te nemen. Dit jaar heeft BrightStone Group wederom haar Financial Close Trendonderzoek uitgevoerd. ASML kwam op 17 januari 2018 als snelste met haar jaarcijfers naar buiten via de Public Announcement. Sligro daarentegen presenteerde (net als vorig jaar) op 26 januari 2018 als eerste haar Audited Results. Dit jaar heeft BrightStone Group eveneens de AScX fondsen meegenomen. We kijken uiteraard naar de belangrijkste opvallers.

Financial Excellence betekent uitblinken, sneller willen en kunnen om tijd en ruimte te creëren voor de businesspartnerrol die Finance moet vervullen. Veelal wordt de versnelling van Public Announcement (PA: persbericht) door beursfondsen gebruikt als ‘signaal’ aan de markt dat zij ‘in control’ zijn. Stabiliteit, en met stapjes vooruit, wordt daarbij door investeerders gewaardeerd. ASML was de grote winnaar door op 17 januari 2018 als eerste met haar jaarcijfers in een PA naar buiten te komen. Daarbij heeft ASML ook nog eens een fantastisch financieel resultaat behaald met een nettowinst van ruim 2 miljard.

OrganisatieBeursPAAudit fee (x 1.000)Non-audit feeNet income (x 1.000)
ASML HoldingAEX17-1-181.5172.225.200
Beter bedAScX19-1-18265169.525
SligroAMX25-1-185423081.000
PhilipsAEX30-1-1816.7001.5001.870.000
AperamAMX30-1-181.700300361.000
NSIAScX30-1-18193091.602

Figuur 1. Top 6 snelste PA’s

OrganisatieBeursARAudit fee (x 1.000)Non-audit feeNet income (x 1.000)
SligroAMS26-1-185423081.000
TomTomAMX6-2-1876051-204.411
ASML HoldingAEX7-2-181.5172.225.200
ABM OffshoreAEX7-2-181.861148-1.000
HeinekenAEX9-2-189.1001.0002.153.000
RandstadAEX12-2-184.800200631.400

Figuur 2. Top 6 snelste AR’s

Ook interessant is dat er twee AScX-fondsen zijn die in de lijst van snelste PA’s staan, complimenten voor Beter Bed en NSI. Verder valt op dat al deze ondernemingen mooie financiële resultaten hebben geboekt over 2017 en daar waarschijnlijk snel mee naar buiten wilden komen, zonder dat dit heeft geleid tot hogere (non-)audit fees ten opzichte van hun concurrenten.

Best in Finance: Audited Results

Ook dit jaar was Sligro de ‘winnaar’ door als eerste met haar geaudited cijfers (AR) naar buiten te komen, gevolgd door TomTom, ASML en SBM. Hier doen de AScX-ondernemingen het minder goed met Ordina op plaats 11 als eerste AScX-fonds. Voor alle fondsen bij elkaar duurt het ruim 60 dagen om met de AR naar buiten te komen. Dit wordt echter vooral veroorzaakt door een aantal uitschieters zoals Altice (93 fagen), Avantium (89 dagen) en ASR (86 dagen).

Snelste stijgers en dalers: PA

TKH, Arcelor en Aperam behoren tot de grootste stijgers ten aanzien van het naar buiten brengen van hun jaarcijfers. Ook Altice versnelt wederom van 75 dagen in 2016, 67 dagen in 2017 en nu 58 dagen. In totaal versnellen alle AEX- en AMX-fondsen met 90 dagen (gemiddeld 1,91 dagen) voor hun PA.

OrganisatieSector201820172016Verschil 18-17
Dagen PADagen PADagen PADagen PA
TKHIndustrials456668-21
Arcelor MittalBasic materials314136-10
AperamBasic materials304041-10
AlticeTelecommunications586775-9
ABN AMROFinancials384648-8
RELXConsumer services465456-8
BESITechnology465456-8
OCIBasic materials7583120-8
PhilipsHealth care3024266
Unilever Cert.Consumer goods3226196
GrandVisionConsumer services5951768
Akzo NobelBasic Materials67464121

Figuur 3. Snelste stijgers en dalers PA

De sterkste daler is Akzo Nobel, maar dit kan wellicht te maken hebben met issues rondom haar topman en activistische aandeelhouders. Verder zien we vertragingen bij Grandvision en Unilever, waarbij dit voor Unilever zelfs het tweede jaar op rij is.

Snelste stijgers en dalers: AR

Voor de AR is Intertrust de snelste stijger, samen met VastNed Retail en Arcelor Mittal. Prijzenswaardig is ook de verdere versnelling van OCI van 120 dagen in 2016, tot 75 dagen in 2018. Akzo Nobel, Flow Traders en Grand Vision zijn juist later naar buiten gekomen met hun AR dan in 2017. In totaal versnellen alle AEX en AMX fondsen met 75 dagen (gemiddeld 1,60 dagen) voor hun AR.

OrganisatieSector201820172016Verschil 18-17
IntertrustFinancials539090-37
VastNed RetailFinancials457368-28
Arcelor MittalBasic materials475954-12
RELXConsumer services455355-8
BESITechnology455355-8
OSIBasic materials7583120-8
INGFinancials647260-8
ASMITechnology75681047
Unibail-RodamcoFinancials8679767
GrandVisionConsumer servicies58487510
Flow TradersTechnology60477713
Akzo NobelBasic materials66454021

Figuur 4. Snelste stijgers en dalers AR

AEX-, AMX- & AScX-fondsen vergeleken

Zoals gezegd zijn de AScX-fondsen dit jaar voor het eerst meegenomen, waardoor we hiervoor nog geen vergelijkende cijfers hebben. Figuur 5 geeft een verkort overzicht van de AEX-, AMX- en AScX- fondsen.

CategoriPA (gem.)AR (gem.)#pagina’s (gem.)Integrated
reporting (#)
Kernpunten
controle (gem.)
AEX13-2-1828-2-18228134,00
AMX17-2-1827-2-1819783,26
AScX24-2-186-3-1816643,04

Figuur 5. Vergelijking AEX, AMX en AScX

De verdeling rondom PA is in lijn met wat men zou verwachten. Gemiddeld gaan de grootste ondernemingen als eerste naar buiten met hun cijfers, gevolgd door de AMX en AScX. Opvallend is echter wel dat gemiddeld genomen de AMX-fondsen eerder hun AR kunnen laten zien (27-2-2018) dan AEX-fondsen (28-2-2018). De AMX heeft daarmee de ‘achterstand’ die zij voorheen hadden definitief ingelopen. AScX-fondsen blijven gemiddeld ongeveer een week achter.

Integrated reporting (IR)

‘The aim of an integrated report is to provide a concise, holistic account of company value and performance by reporting a comprehensive range of financial as well as human, intellectual, environmental, and social factors that impact on a company’s short-, medium-, and long-term capacity for value creation. As such, it incorporates but goes beyond the types of information currently reported in companies’ financial statements’ (IIRC, 2013).’

Het doel van IR is dus het geven van een holistische visie, waarbij financiële informatie op een geïntegreerde manier wordt gecombineerd met niet-financiële informatie. Hierbij dient de organisatie dus ook belangrijke onderwerpen en issues zoals werknemerstevredenheid, of het gebruik van ‘natural resources’ in acht te nemen en te operationaliseren vanuit haar strategie in kpi’s.

Het doel van IR is daarbij het verbeteren van de transparantie en relevantie van het jaarverslag en is door de onderzoekers dit jaar meegenomen. Van de 25 AEX-fondsen passen ondertussen 13 van de 25 ondernemingen IR toe. Dit is bij AMX (8) en AScX (4) een stuk lager. Er zijn op dit gebied voor de AMX- en AScX-fondsen nog flinke stappen te zetten.

Een grappige paradox is echter dat de AEX-fondsen de dikste jaarverslagen hebben (228 pagina’s gemiddeld), wat in strijd is met de ideeën rondom IR, aangezien de IIRC streeft naar beknopte verslagen. Een richtlijn van 100 tot 150 pagina’s wordt daarbij vaak genoemd als streefgetal om een jaarverslag relevant en leesbaar te houden. De meeste AScX-fondsen voldoen aan die norm.

Kernpunten van de controle en IFRS

Op het gebied van de door de accountant gerapporteerde key audit matters (KAMs: kernpunten van de controle) zijn de verschillen tussen AEX, AMX en AScX niet zo groot. Opvallend is wel dat ASML geen enkele KAM had, terwijl Royal Dutch Shell er acht had. Uiteraard hangt dit deels af van de branche waarin men zich bevindt, maar er blijkt geen significante relatie tussen de grootte van de onderneming en het aantal KAMs.

Daarnaast is onderzocht of ondernemingen IFRS 9 (Financiële Instrumenten), IFRS 15 (Omzet) en IFRS 16 (Leasing) als een ‘big bang’ hebben ingevoerd, maar dit bleek slechts een uitzondering. De kwalitatieve toelichting is veelal nog wel aanwezig, maar de kwantitatieve uitwerking ontbreekt. Alleen Air France-KLM lijkt voor de ‘big bang’ te opteren, maar dit zal waarschijnlijk te maken hebben met haar grote financial leaseverplichtingen onder IFRS 16.

Verwachtingen

Zoals gezegd zijn ASML (PA) en Sligro (AR) wederom de ‘beste’ in het afsluiten van hun jaarcijfers. Gemiddeld genomen blijven beursfondsen versnellen met 1,91 dagen (PA) en 1,60 dagen (AR). TKH (PA) en Intertrust (AR) zijn de grootste versnellers, terwijl Akzo Nobel de sterkste vertraging heeft gerealiseerd.

AScX-ondernemingen blijven grofweg een week achter op de AEX- en AMX-fondsen, dus daar valt nog voldoende te verbeteren. Maar financial excellence is meer dan snel afsluiten en we verwachten dan ook dat meer ondernemingen integrated reporting toe gaan passen om de transparantie en relevantie van het jaarverslag te vergroten. Verder kan het misschien helpen als de jaarverslagen gewoon een stukje minder dik worden gemaakt. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

OrganisatieBeursPA#pagina’s ARAuditorKAMIR: as rapp.
ASML Holding N.V.AEX17-1-181987-2-18KPMG0Ja
SBM OffshoreAEX8-2-182477-2-18PwC3Ja
HeinekenAEX12-2-181719-2-18Deloitte5Ja
RandstadAEX13-2-1821012-2-18Deloitte3Ja
RELXAEX15-2-1819614-2-18EY5Nee
VopakAEX16-2-1824415-2-18Deloitte1Ja
Arcelor MittalAEX31-1-1820216-2-18Deloitte4Nee
PhilipsAEX30-1-1823220-2-18EY6Ja
Wolters KluwerAEX21-2-1818420-2-18Deloitte5Nee
KPNAEX31-1-1816423-2-18EY4Ja
Unilever Cert.AEX1-2-1818223-2-18KPMG5Nee
AalbertsAEX28-2-1811227-2-18Deloitte2Nee
DSMAEX14-2-1824427-2-18KPMG3Ja
Ahold DelhaizeAEX28-2-1828527-2-18PwC3Ja
GemaltoAEX2-3-181281-3-18KPMG4Nee
INGAEX31-1-183565-3-18KPMG4Ja
Akzo NobelAEX8-3-182027-3-18PwC4Ja
BoskalisAEX8-3-181627-3-18EY4Nee
ABN AMROAEX7-2-1831413-3-18EY4Nee
Royal Dutch ShellAEX1-2-1826014-3-18EY8Nee
NN GroupAEX15-2-1819614-3-18KPMG5Ja
AegonAEX15-2-1839222-3-18PwC5Nee
GalapagosAEX22-2-1815722-3-18Deloitte3Nee
Unibail-RodamcoAEX31-1-1838827-3-18Deloitte en EY (joint audit)2Ja
AlticeAEX27-2-182773-4-18Deloitte4Nee
SligroAMX25-1-1818126-1-18Deloitte5Nee
TomTomAMX6-2-181246-2-18EY2Nee
WessanenAMX13-2-1815812-2-18Deloitte2Ja
ArcadisAMX15-2-1825314-2-18PwC4Ja
BESIAMX15-2-1814214-2-18Deloitte4Nee
Air France – KLMAMX16-2-1833616-2-18KPMG en Deloitte4Ja
BAMAMX21-2-1828020-2-18EY3Ja
FugroAMX22-2-1820221-2-18EY5Nee
IntertrustAMX8-2-1818222-2-18KPMG4Nee
PostNLAMX26-2-1822426-2-18EY4Nee
AperamAMX30-1-1819227-2-18Deloitte1Nee
GrandVisionAMX28-2-1819227-2-18PwC3Nee
Philips LightingAMX2-2-1816527-2-18EY5Ja
Flow TradersAMX9-2-181171-3-18EY1Nee
IMCDAMX2-3-181701-3-18Deloitte4Nee
TKHAMX14-2-181445-3-18EYNee
WereldHaveAMX2-2-182205-3-18KPMG3Nee
CorbionAMX7-3-181736-3-18KPMG2Ja
Refresco GerberAMX5-3-181347-3-18EY2Nee
VokerWesselsAMX15-3-18 (expected)18114-3-18Deloitte3Nee
ASMIAMX28-2-1819616-3-18KPMG4Nee
OCIAMX16-3-1819216-3-18KPMG2Nee
WDPAMX2-2-1826621-3-18Deloitte2Ja
ASR NederlandAMX21-2-1829817-3-18EY6Ja
Eurocommercial Prop.AMX25-8-17
Ordina N.VAScX15-2-1816914-2-18EY4Ja
VastNed RetailAScX15-2-1826414-2-18EY6Nee
NedapAScX15-2-1814715-2-18PwC3Nee
KendrionAScX21-2-1816820-2-18Deloitte2Ja
Van Lanschot Kempen NVAScX22-2-1824721-2-18PwC3Ja
BrunelAScX23-2-1820423-2-18PwC3Nee
HeijmansAScX23-2-1825823-2-18EY5Ja
Beter BedAScX19-1-181041-3-18PwC3Nee
ICt GroupAScX2-3-181601-3-18PwC2Nee
Hunter DouglasAScX7-3-18706-3-18EY4Nee
SternAScX8-3-181447-3-18EY4Nee
AcomoAScX15-2-181168-3-18PwC3Nee
AccellAScX9-3-182269-3-18KPMG1Nee
Nieuwe Steen Inv.AScX30-1-181329-3-18PwC2Nee
Basic-FitAScX13-3-1813312-3-18EY3Nee
BinckAScX5-2-1820812-3-18Deloitte4Nee
ForFarmersAScX13-3-1823412-3-18KPMG2Nee
KasBankAScX8-3-1818413-3-18PwC4Nee
Sif HoldingAScX15-3-1810614-3-18EY1Nee
Takeaway.comAScX28-2-1820216-3-18Deloitte2Nee
AMGAScX8-3-1812221-3-18KPMG4Nee
AvantiumAScX28-3-188230-3-18PwC3Nee
FagronAScX7-2-1815513-4-18PwC2Nee
Lucas BolsAScX8-6-171487-6-18EY3Nee

Figuur 6. Overzicht AEX/AMX/AscX

Auteurs: Ferdy van Beest en Karien Bos

Dr. Ferdy van Beest is director Finance, Accounting & Research bij BrightStone Group en tevens assistant professor aan de Nyenrode Business Universiteit. Karien Bos is managing director bij BrightStone Group. BrightStone Group bedankt Eva Coenders en Tjibbe van der Veer en de Nyenrode Business Universiteit voor hun bijdrage aan de dataverzameling.

Dit artikel is gepubliceerd in cm: 2018, afl. 5